книгу стецюк, ковальчук основи геоморфології

Книги бібліотеки. Новини громадських організацій. Законодавство Стецюк.В. Основи геоморфології. bmitted by s_kvt on Птн, 09/13/2013 - 20:29. Назва: Основи геоморфології. Автор: Стецюк.В. Стецюк.В. Основи геоморфології. Формат: rar. Навчальний посібник. — За ред. О.М. Маринича. —.: Вища школа, 2005. — 495. — ІSBN 966-642-245-Х. Висвітлено загальні питання геоморфології, схарактеризовано основні чинники формування рельєфу, ендо- й екзогенні та антропогенні геоморфологічні процеси і їхній вплив на формування нерівностей земної поверхні. Описано генетичні типи екзогенних процесів формування рельєфу та їх географічне поширення. Викладено наукові концепції та проблеми геоморфології, розглянуто напрями застосування знань про рельєф земної поверхні. Наведено методи геоморфологічних досліджень і геоморфологічне картографуванн. Стецюк.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології. Вид документа: Книга Рiк видання: 2005 Мiсце видання:. Видавництво: Вища школа Автор: Стецюк.В., Ковальчук І.П. Авторський знак: С79 Вид автора: персона Мова: Українська Обсяг: 495с. Шифр: 551.4(07) УДК: 551.4(07) ISBN: 966-642-245-Х. Примірники. Основи геоморфології: Навч. посібник/За ред. ОМ Маринича. ВВ Стецюк, ІП Ковальчук: Вища школа, 2005. 3 V Stetsiuk, I Kovalchuk. Проблеми геоморфології і палеогеографії українських карпат і прилеглих територій, 2017. 2017. Теоретичні засади еколого-геоморфологічного дослідження грунтового покриву північного причорномор’я. V Stetsiuk, O Veselova. Проблеми геоморфології і палеогеографії українських карпат і прилеглих територій, 2017. 2017. Боремся и будем бороться за место под солнцем. Основи геоморфології. Стецюк Володимир Васильович, Ковальчук Іван Платонович. Всі категорії. Вся тематика Книга Навчальне видання Шифр:551 Авторський знак:С799 Мова:ukr Додаткові відомості щодо назви : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. рек. МОНУ Відомості про відповідальність : За ред. члена-кореспондента НАН України, професора О. М. Маринича Ціна : 44.14. Дата внесення : 16.01.2006 Переглядів: 0 Популярність: 0%. Стецюк.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології.pdf. File Type. Create Time Стецюк Е.А. Основы гемодиализа.pdf 11.23MB. Сміт Е. Культурні основи націй.pdf 15.80MB. Михайлин Основи журналістики.pdf 35.58MB. Сериков Я ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ.pdf 2.72MB. Гродзинський М Основи ландшафтної екології.pdf 4.52MB. Світличний О.О. Плотницький.В. Основи геоінформатики.pdf 3.59MB. Рудницький. Економічні основи галицької державності.pdf 1010.25KB. О. Основи геоморфології: лабораторні роботи: практикум для студ. вищ. навч. закл. Андрій Олександрович Домаранський. ‐ Кіровоград: РВВ КДПУ ім Винниченка, 2012 інформації, на основі відомостей якого вона укладена (прізвище автора, назва книги, статті чи. 200 0 400 Б (2 - 40 0 м А (- - 60 - 20 м - 400 відповідності до традиційних географічних підходів та повинна м м 0 00 м 700 0м - 800 сприяти найбільш легкому сприйняттю і розумінню м) зображених явищ і об'єктів. м) - 1000 131 Джерела геоморфологічної інформації Основний перелік МОНОГРАФІЇ 1. Стецюк Основи геоморфології: навч. посіб. Стецюк, І. П. Ковальчук; за ред. О. М. Маринича. ‐.: Вища шк., 2005. 411. Стецюк.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології: Навч. посіб./За ред. О.М.Маринича. –.: Вища шк., 2005. – 495. Рельєф України. Навчальний посібник/[Б.О.Вахрушев, І.П.Ковальчук, О.О.Комлєв, Я.С. Кравчук, Е.Т.Палієнко, Г.І.Рудько,.В.Стецюк.];За заг. редВ.Стецюка. –.: Видавничий дім «Слово», 2010 Методичні матеріали Ковальчук І. П., Іваник М.Б. Програма та лабораторнi роботи з курсу "Геоморфологiя". — Львiв: Вид-во Львiв. ун-ту, 1996. — 54. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Технологічні аспекти використання земель» для студентів денної форми навчання (магістрів) зі спеціальності 8.07904 – Землевпорядкування та кадастр. Бази даних. Книги- результати пошуку. Вид пошуку. Книги. Картотека статей. Методические указания 551.4(075) С 79. Стецюк, Основи геоморфології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Стецюк, І. П. Ковальчук ; ред. О. М. Маринич. -. : Вища школа, 2005. - 495. : іл. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. ІП Ковальчук. Львів: Інститут українознавства 44, 1997. 183. 1997. Геоекологія Розточчя: монографія. І Ковальчук, М Петровська. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003 2008. Основи геоморфології: Навч. посібник/За ред. ОМ Маринича. ВВ Стецюк, ІП Ковальчук: Вища школа, 2005. 25. 2005. Екологічна геоморфологія. О Адаменко, Г Рудько, І Ковальчук. Івано-Франківськ: Факел, 2000. 20. 2000. Речные системы Западного Подолья: методика выявления масштаба и причин многолетних изменений их структуры и экологического состояния. ИП Ковальчук, ПИ Штойко. Геоморфология, 27-34, 1989. 16. Гостьова книга. Зворотній зв’язок. Студентам. Групи TC i EK. Групи 711-751. Картографія. Землезнавство, метео- та гідрологія Корнус.О., Чайка.В. Геоморфологічна будова Сумської області. Форма входу. Пошук. Сумський час. Календар. « Березень 2021 ». 5. Стецюк, Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч. посіб. – Київ, 2005. 6. Уфимцев Г. Ф. Очерки теоретической геоморфологии У давніх книгах, що дійшли до нас, міститься загальна природнича термінологія: літописи, "Фізіолог" невідомого автора, "Шестиднев" Йоана Екзарха, "Християнська топографія" Козьми Індикоплова (1262). Можна знайти терміни у "Лексисі" Лаврентія Зизанія (1596), "Лексиконі словенороському" Памви Беринди (1627), "Синонімі славенороській" невідомого автора (XVII ст.), "Лексиконі словено-латинському" Є. Славинецького. Корецького-Сатановського (XVII ст.). Стецюк, Основи геоморфології [Текст] : Навчальний посібник Стецюк, І. П. Ковальчук ; За ред. О.М. Маринича. –. : "Вища школа", 2005. – 495. – 2200. Висвітлено загальні питання геоморфології, схарактеризовано основні чинники формування рельєфу, ендо- й екзогенні та антропогенні геоморфологічні процеси. ISBN 966-642-245-Х. УДК 551.4(075). Замовити. Додати до списку. Примірники. Місце збереження. Домаранський. О. Основи геоморфології: тестові завдання. — Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2010. — 137. Стецюк, Ковальчук І. П. Основи геоморфології: навч. посібник. —.: Вища школа, 2005. — 495. – 286. Стецюк.В. Основи геоморфології : навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.] Стецюк, І. П. Ковальчук ; за ред. О. М. Маринича. –. : Вища шк., 2005. – 495. Рудько Г. Інженерно-геоморфологічний аналіз Карпатського регіону України Георгій Рудько, Ярослав Кравчук Франка, 2008. –. 21–28. Ковальчук. П. Региональный эколого-геоморфологический анализ флювиальных систем региона: дис. д-ра географ. наук спец. 11.00.04 ‚Геоморфология и палеогеография’/ Ковальчук Иван Платонович. – М., 1994. – 286. Стецюк, Основи геоморфології [Текст] : Навчальний посібник Стецюк, І. П. Ковальчук ; За ред. О.М. Маринича. –. : "Вища школа", 2005. – 495. – 2200. Висвітлено загальні питання геоморфології, схарактеризовано основні чинники формування рельєфу, ендо- й екзогенні та антропогенні геоморфологічні процеси. ISBN 966-642-245-Х. УДК 551.4(075). Замовити. Додати до списку. Примірники. Місце збереження. 1 Стецюк.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології: Навч.посіб./За ред. О.М.Мартиновича. –.: Вища шк., 2005р. – 495. 2 Панас Р.М. Ґрунтознавство: навчальний посібник. – Львів: "Новий світ-2000", 2006р.-372. 3 Куровець М., Гунька Н. Основи геології. Підручник для вузів. – Львів, 1997р. –694. 4 Рудько Г.І. Основи загальної, інженерної та екологічної геології. Навчальний посібник Г.І.Рудько., І.Г.Галиняк. – 5 5 Чернівці: Букрек, 2003р - Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2002р.-574. 7 Стельмах О.Р. Геологія з основами геоморфології.: Конспект лекцій/О.Р.Стельмах., Н.В.Гоптарьова. - Івано-Франківськ. 3. Стецюк, Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч. посібник За ред. О. М. Маринича. –.: Вища шк., 2005. – 495. Геологія з основами геоморфології. Структура заняття 1. Організаційна частина заняття 2. Повідомлення теми, мети заняття 3. Актуалізація опорних знань студентів 4. Мотивація навчальної діяльності 5. Усвідомлення нових знань (вивчення нового матеріалу, або засвоєння нових знань) План лекції: 1. Геологія як наука 2. Методи геології 3. Об’єкти космічного простору, місце Землі 4. «Гарячі» і «холодні» гіпотези виникнення Сонячної системи 5. Характеристика Землі як планети. ГЕОМОРФОЛОГІЯ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ Частина 2.Зональні типи морфоскульптур суходолу. навчальний посібник. Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр — 287. 3. Стецюк.В. Основи геоморфології: Навч. посібник.В.Стецюк, І.П. Ковальчук — Київ, 2005. — 495. 4. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. Стецюк.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології (Пособие Методическое). Навчальний посібник За ред. О.М. Маринича. —.: Вища школа, 2005. — 495. Висвітлено загальні питання геоморфології, схарактеризовано основні чинники формування рельєфу, ендо- й екзогенні та антропогенні геоморфологічні процеси і їхній вплив на формування нерівностей земної поверхні. Описано генетичні типи екзогенних процесів формування рельєфу та їх географічне поширення. Викладено наукові концепції та проблеми геоморфології, розглянуто напряwww.c-stud.ru/admin/works/download.html?id=76317ми застосування знан. З навчальної дисципліни «Геологія з основами геоморфології» контрольна робота проводиться за всіма модулями у вигляді відпрацювання студентами (курсантами) тестового завдання за відповідним модулем. У вступній частині доводиться порядок опрацювання слухачами модульних завдань. В основній частині слухачі практично опрацьовують матеріал тестів. Геологія з основами геоморфології 1. Основні етапи розвитку гeoлогiї. 2. Принципи сучасних класифікацій мінералів. 3. Сучасні погляди відносно геологічного віку і періодизації Землі Либідь, 2003. – 480. 11.Стецюк.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології: Навч. посіб./ За. ред. О.М. Маринина.


книгу стецюк, ковальчук основи геоморфології

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

музика топ dj україна

портфоліо вчителя зарубіжної літератури

правила пожежної безпеки у готелі

зразок щоденник літньої практики аналіз роботи

план конспект уроку малювання піктограми для космічної експедиції 5 клас нова програма